Vse Podjetja Produkti Ustanove in institucije Literatura Članki

Novosti

 
Špela Gale, Milena Lešić, Barbara Kutin Slatnar

Statistični urad Republike Slovenije je pripravil novo publikacijo, s katero želi opozoriti na pomen gozda in gozdarstva v Sloveniji. S tem se pridružuje prizadevanjem za krepitev zavesti o potrebnosti varovanja in trajnostnega razvoja območij, ki jih prekrivajo gozdovi. 
Revija o lesu in pohištvu
Uvodnik 1949
Utekočinjen les
Izobraževalni programi 2008
Avstrijski adut 
Kako so nastajali in kakšni so novi bolonjski študijski programi lesarstva
 
Jože KROPIVŠEK; Stanislav RAMŠAK
Informacijska tehnologija za planiranje in spremljanje proizvodnje
Poslovno okolje se (tudi) zaradi globalizacije v zadnjih letih hitro in korenito spreminja. Zahteve in želje kupcev so vse bolj prefinjene in jasno izražene, hkrati pa je trg ponudbe izredno dinamičen. To zelo spodbuja podjetja k vzpostavljanju konkurenčnejšega poslovanja in iskanju ter razvijanju še tako majhnih konkurenčnih prednosti, kar jim (tudi dolgoročno) pomaga ohraniti in/ali izboljšati poslovno uspešnost. 
Gabrijela DOLENŠEK, univ. dipl. inž. lesarstva

Korenine lesarskega šolanja v Ljubljani segajo v davno leto 1888. Z ustanovitvenim odlokom naučnega ministrstva je bila 5. januarja 1888 ustanovljena Strokovna šola za lesno industrijo. 

Programske skupine so posebna oblika financiranja s katerimi Agencija za raziskovalno delo Republike Slovenije (ARRS)) podpira raziskovalno delo na univerzah in inštitutih v daljšem časovnem obdobju. 
© PNV Group 2018