Nepovratne finančne spodbude občanom
Uradni list Republike Slovenije, št. 110/10
Datum: 13.03.2011
Avtor/Vir: EKO SKLAD, j.s.

JAVNI POZIV ZA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE OBČANOM ZA NOVE NALOŽBE RABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE IN VEČJE ENERGIJSKE UČINKOVITOSTI STANOVANJSKIH STAVB
6SUB-OB11

(Uradni list Republike Slovenije, št. 110/10)

- Polno besedilo javnega poziva

- Vloga za prijavo z navodili za ukrepe A-H - elektronska oblika dokumentacije, ki si jo natisnete sami in je enakovredna tiskani!

- Vloga za prijavo z navodili za ukrepa I-J - elektronska oblika dokumentacije, ki si jo natisnete sami in je enakovredna tiskani!

Obrazec vloga v PDF formatu omogoča tudi vnos in shranjevanje vpisanih podatkov. Izpolnjeno vlogo morate natisniti, lastnoročno podpisati in priložiti obvezne priloge skladno z navodili javnega poziva. Vlogo pošljete po pošti na naslov Eko sklad, j.s., Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana ali oddate v glavni pisarni na sedežu Eko sklada v času uradnih ur od ponedeljka do četrtka od 9. do 15. ure ali v petek od 9. do 14.30 ure.
- Seznam ustreznih kurilnih naprav (zadnja sprememba 7.3.2011)
- Seznam ustreznih toplotnih črpalk (zadnja sprememba 22.2.2011)
- Seznam ustreznega stavbnega pohištva (zadnja sprememba 18.2.2011)

Objavljen seznam se sproti dopolnjuje v skladu z ustrezno predloženo dokumentacijo izvajalcev. V kolikor izvajalcev še ni na seznamu, k vlogi predložite ustrezno tehnično dokazilo v skladu s pogoji in standardi, navedenimi v javnem pozivu. Za napake ne odgovarjamo in prosimo izvajalce, da nas na to opozorijo.
Seznam inštitucij, ki imajo akreditacijo za izvajanje meritev toplotnih črpalk skladno s standardoma EN 14511 oz. EN 255 (merilno poročilo za toplotne črpalke mora izdelati neodvisna evropska inštitucija, akreditirana za izvajanje meritev skladno s standardoma EN 14511 oz. EN 255):
WPZ po EN 14511 (za ogrevalne toplotne črpalke)
CIES po EN 14511 (za ogrevalne toplotne črpalke)
SP po EN 14511 in EN 2555 (za ogrevalne in sanitarne toplotne črpalke)
DTI po EN 14511 in EN 2255 (za sanitarne toplotne črpalke)
HSLU po EN 5 (za ogrevalne in sanitarne toplotne črpalke)
ILKDresden po EN 14511 in EN 255 (za ogrevalne in sanitarne toplotne črpalke)
STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV po EN 14511 in EN 255 (za ogrevalne in sanitarne toplotne črpalke)
CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ A.S. po EN 14511 in EN 255 (za ogrevalne in sanitarne toplotne črpalke)

V kolikor dobavitelj toplotne črpalke ne razpolaga z ustreznim merilnim poročilom oziroma v kolikor grelno število ni podano pri navedenih pogojih, lahko dobavitelj toplotne črpalke potrditev ustreznosti toplotne črpalke pridobi na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani.

OBVESTILO KANDIDATOM ZA NEPOVRATNA SREDSTVA NA JAVNEM POZIVU 4SUB-OB10 in 5SUB-OB10!

Informacije o javnem pozivu so na voljo po telefonu na telefonskih številkah 01 241 48 61 / 72 / 28 ali 68 vsak dan med 8. in 12. uro. Javni poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko kandidati tudi naročijo pri Eko skladu na zgoraj navedenih telefonskih številkah in jo prejmejo po pošti oziroma po elektronski pošti. Za navedeno dokumentacijo pa lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana oziroma na elektronski naslov: ekosklad@ekosklad.si.

Kandidatom za spodbudo za ukrepa 1.I – gradnja nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe in 1.J - nakup stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu, priporočamo predhodni strokovni pregled vloge, za katerega se dogovorijo na telefonski številki 01 241 48 69.

Vsaka vloga mora obvezno vsebovati izpolnjen obrazec »Vloga« s podatki o vlagatelju in naložbi ter vsa potrebna dokazila in priloge, kot jih za vsak posamezen ukrep natančno določa dokumentacija za prijavo!

Dodatne informacije:
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana
telefon : 01/241 48 20
telefaks: 01/241 48 60
elektronska pošta: ekosklad@ekosklad.si

VIR: http://www.ekosklad.si/html/kdo/main.html
© PNV Group 2019