Pravila in pogoji

 

Spletni portal www.woodsector.net želi uporabnikom ponuditi kvalitetne in ažurne informacije v čim večjem obsegu. V kolikor bi pri doseganju tega cilja neupravičeno posegli v vaše pravice, vas prosimo, da nas na to obvestite preko elektronske pošte.

Z uporabo spletnega portala www.woodsector.net se uporabnik zavezuje, da je prebral in razumel splošne pogoje uporabe ter da se z njimi strinja. Uporabnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, portala www.woodsector.net in z njim povezanih storitev ne sme uporabljati.

Omejitev odgovornosti
Ponudnik in skrbnik spletnega portala www.woodsector.net je podjetje * (v nadaljevanju ponudnik).
Vsa gradiva in informacije na spletnem portalu so informativne narave. Vsi uporabniki uporabljajo portal www.woodsector.net na lastno odgovornost. Tako lastnik in ponudnik portala www.woodsector.net, kot tudi katera koli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala (ali še sodeluje) pri nastanku, izdelavi in vzdrževanju spletnega portala, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi izhajala ali bila povezana z dostopom, obstojem in/ali uporabo spletnega portala ter gradiv in/ali informacij, ki jih spletni portal vsebuje, pa tudi ne za škodo, ki bi nastala zaradi nemožnosti uporabe spletnega portala, gradiv in/ali informacij na spletnem portalu, in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, če so bili obveščeni o možnosti take škode. Ker je spletni portal trenutno v fazi razvoja/testiranja, je možno, da se zaradi tega občasno pojavljajo motnje v delovanju spletnega portala, za kar lastnik in ponudnik, kot je bilo že navedeno, ne moreta biti odškodninsko odgovorna.

Lastnik in ponudnik prav tako ne moreta biti odgovorna:
  • - za kakršnekoli poškodbe (vključno s tistimi, ki jih povzroči škodljiva programska koda, npr. trojanski konji, virusi, ipd.) strojne in programske opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do portala, zaradi vašega obiska portala ali kakršnekoli druge njegove uporabe;
  • - za škodo, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe portala www.woodsector.net;
  • - za škodo, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnih strani, ki jih na portalu oglašujejo druge fizične ali pravne osebe (ter ostali subjekti).
Lastnik in ponudnik si bosta izjemno prizadevala:
  • - da bo portal www.woodsector.net deloval nemoteno in optimalno, vendar ne prevzemata nikakršne odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo;
  • - za ažurnost, celovitost in pravilnost podatkov, vsebovanih na tem portalu, vendar glede njihove pravilnosti, ažurnosti in popolnosti ne prevzemata nikakršne odgovornosti.

Ta spletni portal vsebuje povezave do spletnih mest tretjih oseb oziroma se na njih sklicuje. Vključitev takšnih povezav ne odraža strinjanja lastnika in ponudnika z vsebinami spletnih mest, do katerih povezave vodijo. Lastnik in ponudnik ne prevzemata nikakršne odgovornosti glede dostopnosti ali vsebin takšnih spletnih mest ter odgovornosti za škodo ali kakršno koli kršitev, nastalo zaradi uporabe njihovih vsebin, v kakršni koli obliki. Lastnik in ponudnik ne jamčita za dosledno kakovost informacij, ki jih ponujajo spletna mesta, do katerih povezave vodijo. Povezave so podane zgolj za vašo uporabo. Uporabniki do teh spletnih mest dostopajo na lastno odgovornost.

Lastnik in ponudnik si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih vsebin brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.


Avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine
Vse informacije in gradiva, vsebovane na spletnem portalu www.woodsector.net so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali/in druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumente, objavljene na spletnem portalu www.woodsector.net, lahko (brez sklenjenega drugačnega pisnega dogovora) naložite s spleta za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb ter obvestil o avtorskih ali/in drugih sorodnih pravicah intelektualne lastnine. Vsak posamezni dokument, ki je objavljen na spletnem portalu www.woodsector.net, namreč lahko vsebuje tudi druga lastniška obvestila ter informacije o avtorskih pravicah, ki so v zvezi s posameznim dokumentom. Uporabnik se strinja in zavezuje, da bo podatke pridobljene na spletnem portalu uporabljal le za lastne potrebe. Dovoljena je zgolj reprodukcija podatkov v informativne in nekomercialne namene, pri čemer je potrebno upoštevati navedena opozorila o avtorskih ali drugih sorodnih pravicah. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv s spletnega portala www.woodsector.net ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način, brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Uporabnik je odškodninsko odgovoren za uporabo podatkov, pridobljenih na tem spletnem portalu, ki je v nasprotju z navedenimi pravili uporabe. Kazniv je tudi vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja podatkov ter povzročitev trajne oz. začasne neuporabnosti podatkov na spletnem portalu.

To pravno obvestilo je podvrženo spremembam. Vse spremembe so za vas zavezujoče, zato priporočamo, da jih v primeru pogoste uporabe spletnega portala pozorno spremljate.
© PNV Group 2019