Vse Podjetja Produkti Ustanove in institucije Literatura Članki

Spletni portal WoodSector – portal z dodano vrednostjo

Spletni portal WoodSector – portal z dodano vrednostjo

Datum: 30.11.-0001 | Avtor/ji: dr. Jože Kropivšek

Poslovni svet je v zadnjih letih doživel velike spremembe. Globalizacija poslovnega okolja zahteva od podjetij širitev tako nabavnih kot prodajnih trgov, prilagajanje globalni konkurenci, hitrejše odzivanje na tržne priložnosti, natančnejše poznavanje nevarnosti ipd. Podjetja so k temu pristopale in še pristopajo na različne načine, od tehnoloških posodabljanj proizvodnje do organizacijskih sprememb poslovanja. Vendar je domet vseh teh sprememb (pre)majhen, saj gre ponavadi za povečevanje učinkovitosti poslovanja znotraj enega samega poslovnega subjekta. Zato podjetja spoznavajo, da se je že za namene povečevanja (lastne) učinkovitosti in izvedbo lastnih poslov, predvsem pa za večji preboj v globalnem poslovnem okolju, potrebno povezovati. Nihče ne zna vsega in nihče ne zmore sam opraviti vseh poslovnih aktivnosti. Zato podjetja, še posebej majhna, hitro razvijajoča se podjetja, neprestano iščejo ali kooperante ali nove dobavitelje ali pa strokovnjake, ki bi jim pomagali na začrtani poti.

 

In pri tem so podjetja brez ustreznega pregleda nad ponudbo podjetij v celotni poslovni verigi pogosto neuspešna. Na spletu, ki je v sodobni družbi najpomembnejši vir informacij, so informacije o potencialnih poslovnih partnerjih zelo razpršene in zato težko zberljive, pogosto pa do teh informacij podjetja niti ne pridejo, saj nekaterih ponudnikov, ki bi za konkretno podjetje bili zelo (najbolj) aktualni, na spletu preprosto ni. Rezultat tega je, da podjetja težko obvladujejo razvoj, saj so pogosto omejena na ozek krog poslovnih partnerjev z omejenimi zmožnostmi.

 

Spletni portal WOODSECTOR ponuja rešitev vseh prej naštetih problemov. Njegov osnovi namen je nuditi informacije in storitve za povezovanje podjetij med sabo (B2B povezovanje). Jedro portala so lesna in gozdno-gospodarska podjetja in zavodi ter podjetja/institucije v njihovi poslovni verigi, npr. oblikovalci, dobavitelji tako tehnologij kot materialov, raziskovalne institucije in lesna podjetja kot potencialni kooperanti ter seveda kupci. Portal WoodSector poleg tega nudi lesnim in gozdarskim podjetjem tudi uporabne informacije pri reševanju poslovnih in tehničnih problemov in številne možnosti (interaktivne, multimedijske) promocije tudi v več jezikih, kar omogoča hitro širjenje trga.

 

Glede na vse možnosti, ki jih portal WoodSector ponuja že v svoji začetni različici, verjamem, da je zanimiv tako za lesna podjetja kot tudi za vsa ostala podjetja v njihovi poslovni verigi. V prihodnje lahko pričakujemo samo še dodatne storitve in možnosti, ki bodo sodelujočim samo še olajšala dostop do informacij in povečala uspešnost. Podjetja, ki so se v portalu že predstavila, se zavedajo njegove dolgoročne usmeritve.

 

Lesna panoga in njen razvoj sta lahko uspešna samo, če se bodo poslovni subjekti v njej učinkoviteje in pogosteje povezovali. Z uporabo tega portala je to sedaj lažje.

 

 

 

Ljubljana, 16.8.2012

Datoteke in dokumenti

© PNV Group 2019