Vse Podjetja Produkti Ustanove in institucije Literatura Članki

Drevo, gozd, les

Drevo, gozd, les

Datum: 24.04.2012 | Avtor/ji: Špela Gale, Milena Lešić, Barbara Kutin Slatnar

Statistični urad Republike Slovenije je pripravil novo publikacijo, s katero želi opozoriti na pomen gozda in gozdarstva v Sloveniji. S tem se pridružuje prizadevanjem za krepitev zavesti o potrebnosti varovanja in trajnostnega razvoja območij, ki jih prekrivajo gozdovi.

Publikacija: Drevo, gozd, les
V publikaciji želimo predstaviti nekaj najzanimivejših podatkov o gozdu in gozdarstvu v Sloveniji z vidika različnih vlog, ki jih ima gozd za ljudi. Za pripravo teh podatkov smo uporabili različne vire podatkov. Zbrano gradivo smo razdelili v štiri vsebinske sklope z naslednjimi naslovi: Stanje slovenskih gozdov, Gospodarski vidik gozdov, Okoljski in socialni vidik gozdov in Razvojne možnosti v gozdarski dejavnosti. V okviru vsakega poglavja smo pripravili več kazalnikov, s katerimi želimo statistično prikazati večpomenskost gozda ter možnosti za trajnostno gospodarjenje z gozdom. V sklepnem poglavju dodajamo nekaj kazalnikov, ki nakazujejo prihodnje priložnosti Slovenije pri gospodarjenju z gozdom.

VIR: Statistični urad Republike Slovenije

Datoteke in dokumenti

© PNV Group 2019