Vse Podjetja Produkti Ustanove in institucije Literatura Članki

IkT Priročnik

Informacijska tehnologija za planiranje in spremljanje proizvodnje

IkT Priročnik

Datum: 20.01.2020 | Avtor/ji: Jože KROPIVŠEK; Stanislav RAMŠAK

Informacijska tehnologija za planiranje in spremljanje proizvodnje

Poslovno okolje se (tudi) zaradi globalizacije v zadnjih letih hitro in korenito spreminja. Zahteve in želje kupcev so vse bolj prefinjene in jasno izražene, hkrati pa je trg ponudbe izredno dinamičen. To zelo spodbuja podjetja k vzpostavljanju konkurenčnejšega poslovanja in iskanju ter razvijanju še tako majhnih konkurenčnih prednosti, kar jim (tudi dolgoročno) pomaga ohraniti in/ali izboljšati poslovno uspešnost.

Poslovno okolje se (tudi) zaradi globalizacije v zadnjih letih hitro in korenito spreminja. Zahteve in želje kupcev so vse bolj prefinjene in jasno izražene, hkrati pa je trg ponudbe izredno dinamičen. To zelo spodbuja podjetja k vzpostavljanju konkurenčnejšega poslovanja in iskanju ter razvijanju še tako majhnih konkurenčnih prednosti, kar jim (tudi dolgoročno) pomaga ohraniti in/ali izboljšati poslovno uspešnost. Poleg kakovostnih proizvodov kupci zahtevajo tudi vse krajše odzivne čase in podrobnejše informacije o izdelku (npr. kdaj je bil izdelek narejen, kakšni materiali so bili uporabljeni, koliko izdelkov je bilo narejenih v seriji ipd.). Vedno bolj je poudarjana t.i.  sledljivost izdelkov, tudi zaradi okoljske ozaveščenosti kupcev. Obvladovanje poslovnega procesa zato zahteva vedno več in hitreje dosegljivih informacij. Poslovne odločitve morajo biti hkrati hitre in utemeljene. Informacije, na katerih te odločitve temeljijo, so glavni »proizvod« informacijskih procesov, katerih osnovna gradnika sta informacijski sistem ter informacijska in komunikacijska tehnologija (IKT). Slednji predstavlja t.i. informacijsko infrastrukturo za delovanje informacijskega procesa.

Pri obvladovanju in ravnanju proizvodnje pa se v različnih industrijskih panogah srečujemo z zelo raznolikimi in zahtevnimi delovnimi okolji, ki narekujejo pozorno in pazljivo izbiro IKT. Ta mora hkrati učinkovito upoštevati in podpirati zahteve in posebnosti informacijskega procesa (predvsem tisti del, ki informacijsko podpira proces planiranja in spremljanja proizvodnje), kakor tudi posebnosti delovnega okolja. Podjetjem je na voljo zelo raznovrsten spekter IKT, s katerimi je mogoče uspešno rešiti zahteve po spremljanju, planiranju in organiziranju proizvodnje. Pri planiranju in spremljanju proizvodnje ima ta tehnologija (vsaj) dvojen pomen: omogoča njegovo optimizacijo in hkrati njegovo učinkovito izvajanje. Slednje vključuje poleg »običajne« tehnologije (npr. »žična« računalniška omrežja, terminali, čitalci črtne kode) tudi bolj specialno opremo, za katero pa je zelo pomembno, da je prilagojena pričakovani namembnosti, pogojem uporabe in zahtevani stopnji varnosti.

Priročnik je izdan v Slovenskem jeziku.
© PNV Group 2019