Vse Podjetja Produkti Ustanove in institucije Literatura Članki

Novosti

 

Programske skupine so posebna oblika financiranja s katerimi Agencija za raziskovalno delo Republike Slovenije (ARRS)) podpira raziskovalno delo na univerzah in inštitutih v daljšem časovnem obdobju. 
Jože KROPIVŠEK; Stanislav RAMŠAK
Informacijska tehnologija za planiranje in spremljanje proizvodnje
Poslovno okolje se (tudi) zaradi globalizacije v zadnjih letih hitro in korenito spreminja. Zahteve in želje kupcev so vse bolj prefinjene in jasno izražene, hkrati pa je trg ponudbe izredno dinamičen. To zelo spodbuja podjetja k vzpostavljanju konkurenčnejšega poslovanja in iskanju ter razvijanju še tako majhnih konkurenčnih prednosti, kar jim (tudi dolgoročno) pomaga ohraniti in/ali izboljšati poslovno uspešnost. 
Revija o lesu in pohištvu
Uvodnik 1949
Utekočinjen les
Izobraževalni programi 2008
Avstrijski adut 
Kako so nastajali in kakšni so novi bolonjski študijski programi lesarstva
 
Gabrijela DOLENŠEK, univ. dipl. inž. lesarstva

Korenine lesarskega šolanja v Ljubljani segajo v davno leto 1888. Z ustanovitvenim odlokom naučnega ministrstva je bila 5. januarja 1888 ustanovljena Strokovna šola za lesno industrijo. 
Špela Gale, Milena Lešić, Barbara Kutin Slatnar

Statistični urad Republike Slovenije je pripravil novo publikacijo, s katero želi opozoriti na pomen gozda in gozdarstva v Sloveniji. S tem se pridružuje prizadevanjem za krepitev zavesti o potrebnosti varovanja in trajnostnega razvoja območij, ki jih prekrivajo gozdovi. 
© PNV Group 2019