Vse Podjetja Produkti Ustanove in institucije Literatura Članki

Revija LESWOOD 61(2009) št.05 - PRILOGA

Revija LESWOOD 61(2009) št.05 - PRILOGA

Revija LESWOOD 61(2009) št.05 - PRILOGA


KAZALO


Uvodnik
221 Programska skupina les in lignocelulozni kompoziti (Miha Humar)


Raziskave in razvoj
222 Uporaba izbranih svetlobno mikrosposkih tehnik za raziskave lesa in skorje (Peter Prislan, Maks Merela, Martin Zupančič, Luka Krže, Katarina Čufar)
231 Spektroskopija FTIR mehansko poškodovanega lesa bukve in doba (Maks Merala, Primož Oven)
240 Uporaba metode frekvenčnega odziva za določanje modula elastičnosti žaganega lesa (Dominika Gornik Bučar, Bojan Bučar)
246 Kinetika sušenja prevodne beljave in rdečega srca bukovine (Fagus sylvatica L.) (Željko Gorišek, Aleš Straže)
254 Uporaba voskov za izboljšanje vodoodbojnosti in trajnosti lesa (Boštjan Lesar, Franc Pohleven, Miha Humar)
260 Sorpcijske in nabrekovalne lastnosti OSB in ivernih plošč (Sergej Medved)
264 Graditev trdnosti urea-formaldehidnega lepilnega spoja med utrjevanjem (Milan Šernek, Mirko Kariž, Darko Kunc)
274 Priprava in karakterizacija dvokomponentnega poliuretanskega površinskega sistema na vodni osnovi iz utekočinjenega topolovega lesa (Franc Budija, Davorin Bradeško, Borut Kričej, Črtomir Tavzes, Andrijana Sever Škapin, Marko Petrič)
283 Analitično vrednotenje lastnosti lesenih konstrukcij
291 Analiza vplivov na nakupovalno odločanje pri nakupu pohištva (Leon Oblak, Jože Kropivšek, Jasna Hrovatin, Anton Zupančič)
297 Izobrazbena struktura zaposlenih v lesarstvu (Jože Kropivšek, Leon Oblak, Petra Grošelj, Anton Zupančič)© PNV Group 2019