O spletnem portalu

Lesarstvo je panoga, ki ima zaradi vedno večje okoljske osveščenosti potrošnikov in družbe kot celote ter trenda vračanja k naravnim materialom zelo velike potencialne možnosti rasti in razvoja tako v globalnem kot lokalnem okolju. Ta panoga ima tako v Sloveniji kot drugod po svetu zelo bogato zgodovino in tradicijo, kar je pomemben dejavnik pri razvoju in zagotavljanju dolgoročne uspešnosti panoge. Lesna podjetja imajo dovolj kakovostne surovine, uporabljajo sodobne tehnologije in imajo znanja za proizvodnjo lepih, uporabnih in kakovostih lesnih izdelkov. Ker pa hitro razvijajoča se informacijska družba ter sodobni telekomunikacijski mediji in storitve narekujejo vedno nova in nova znanja ter veščine, če podjetje želi biti konkurenčno v globalnem okolju, smo izdelali spletni portal, kjer se lesna podjetja srečajo z vsemi, za njihovo uspešno poslovanje, pomembnimi (poslovnimi) subjekti, izmenjajo informacije in sklepajo posle (slika 1). Predvsem razpolaganje in učinkovitost izmenjave informacij je tisto, kar bo v prihodnje ločevalo dobra podjetja od najboljših.

 

Slika 1: Subjekti, ki kreirajo dolgoročno uspešnost lesne panoge


Portal omogoča iskanje (in izmenjavo) pravih informacij pri reševanju poslovnih in tehničnih problemov ter težav. Podjetjem omogoča številne možnosti (interaktivne) promocije ter lastno administracijo svojih podatkov, objavljenih na portalu. Podpira tudi večjezičnost posredovanih informacij, kar močno povečuje njegovo uporabnost pri globalizaciji in internacionalizaciji poslovanja.

 

Če želite biti eden izmed najboljših tudi v prihodnje, se pridružite aktivnim uporabnikom spletnega portala www.woodsector.net.

 

© PNV Group 2019